אימון יהודי הגיוני - לא רק שאני יכול לדבר, גם שומעים אותי